Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

SIMAB, med sina 55 anställda, betjänar ca 500 000 invånare i Skåne . Vi gör ca. 100 000 kundbesök om året i lägenheter, småhus, restauranger och gemensamhetslokaler. Unikt med oss är att vi besöker dom flesta hushåll under en 8 års period.

Gällande sotning och brandskyddskontroll har vi entreprenörsavtal med följande kommuner: Malmö, Burlöv, Vellinge, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Svalöv, Ängelholm och Höganäs  Detta motsvarar cirka 50% av vår omsättning.
(mer…)

Read Full Post »

Slang efter mindre brand

Innandöme av slang efter mindre brand.

Var på besök i en förening i Helsingborg. En mindre brand efter en torrkokning hade spridit sig upp i slangen. Det fanns spår av brännskador inne i slangen som var rejält nerfettad.  De boende lyckades snabbt släcka branden och minimera skadorna.
(mer…)

Read Full Post »

IMG_0060

Tidigare hörde sotaren av sig regelbundet, men så är det inte längre. Varför undrar många? Sedan 2004 finns det inte längre några fastlagda frister då sotaren per automatik, likt bilbesiktning, ska sota imkanaler i kök. Numera är det fastighetsägarens eget ansvar att köksfläkt och imkanal är fria från fett och damm, och därmed inte är brandfarliga.
(mer…)

Read Full Post »

Rensning av ventilation i tvättstugor är något som ganska ofta är eftersatt.  Brandsrisken är bara en av anledningarna att rensa tvättstugorna regelbundet.  Det handlar även om att ha ett bra luftflöde i en miljö som tvättstugor. Det är mycket fukt som skall ut samtidigt som det är mycket ludd och damm i omlopp i en allmän tvättstuga.
(mer…)

Read Full Post »

 ifall inte nån sätter fart. Och hos oss sätter sommaren fart när skolarna slutar, och  sommarlovslediga ungdomar börjar sommarjobba.

 

Sommarjobbare på SIMAB

Sommarjobbare på SIMAB

Alexandra och Emilia sommarjobbar på administrationen. Båda två är superduktiga och hjälper till med olika typer av kontorsarbete.

Read Full Post »

Sedan den 1 maj 2009 råder nya intervall för återkommande OVK-besiktningar. Besiktningar ska numera utföras enligt följande:

Besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

 Besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

De tidigare 2-års respektive 9-års intervallerna försvinner således. Detta är en fördel, främst i de fastigheter som tidigare kunde innehålla upp till fyra olika intervall att samordna och hålla reda på.

Läs även om skillnaden mellan OVK och rensning.

Read Full Post »

Turning Torso, en mäktig byggnad.

Turning Torso, en mäktig byggnad.

Hittad följande bilder i mitt bildarkiv. Fotona är  från när Turning Torso i Malmö byggdes.

SIMAB var med på ett litet blygsamt hörn i detta mastodontbygge och jag hade förmånen att vara med uppe i Torson.

(mer…)

Read Full Post »

En av SIMABs sotare på ett tak.

En av SIMABs sotare på ett tak i Malmö.

Besökte en BRF i Malmö som har problem med matos och cigarettrök från grannarna.
Osen kommer bland annat in i garderober och medför att kläderna luktar allt annat än fräscht. Situationen upplevs som väldigt otrevligt och obehaglig av de boende. Vi förslog en rad inledande åtgärder och offert kommer att skickas.

 Troligtvis är inte kanalerna täta, men då det var några år sedan det rensades i fastigheten börjar vi med att rengöra dessa och samtidig göra en okulär besiktning av kanalerna.
Då vet vi till exempel om kajor byggt bo i och orsakat stopp i kanalerna.
Vi kollar även om några spisfläktar är inkopplade.
Sista utväg är att helt enkelt täta kanalerna.

Read Full Post »

En SIMAB-monterad brandvarnare på Lindeborg i Malmö.

En SIMAB-monterad brandvarnare på Lindeborg i Malmö.

Att testa att en brandvarnare verkligen fungerar är en självklarhet för de flesta. Problemet är att flera tror att brandvarnaren är ok, trots att så inte är fallet ”vi har ju testat den och den har pipit som den ska”!
(mer…)

Read Full Post »

Mätning av luftflöde.

Mätning av luftflöde.

Vi får ofta frågan vad det egentligen är som skiljer mellan att utföra en OVK och en ventilationsrensning.

Vid en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Ventilationsrensning är, precis som namnet anger, rensning och rengöring av ventilationssystemet i hela dess längd. I bostäder ingår då även kökets imkanal.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »