Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

En av SIMABs sotare på ett tak.

En av SIMABs sotare på ett tak i Malmö.

Besökte en BRF i Malmö som har problem med matos och cigarettrök från grannarna.
Osen kommer bland annat in i garderober och medför att kläderna luktar allt annat än fräscht. Situationen upplevs som väldigt otrevligt och obehaglig av de boende. Vi förslog en rad inledande åtgärder och offert kommer att skickas.

 Troligtvis är inte kanalerna täta, men då det var några år sedan det rensades i fastigheten börjar vi med att rengöra dessa och samtidig göra en okulär besiktning av kanalerna.
Då vet vi till exempel om kajor byggt bo i och orsakat stopp i kanalerna.
Vi kollar även om några spisfläktar är inkopplade.
Sista utväg är att helt enkelt täta kanalerna.

Read Full Post »

En SIMAB-monterad brandvarnare på Lindeborg i Malmö.

En SIMAB-monterad brandvarnare på Lindeborg i Malmö.

Att testa att en brandvarnare verkligen fungerar är en självklarhet för de flesta. Problemet är att flera tror att brandvarnaren är ok, trots att så inte är fallet ”vi har ju testat den och den har pipit som den ska”!
(mer…)

Read Full Post »

Mätning av luftflöde.

Mätning av luftflöde.

Vi får ofta frågan vad det egentligen är som skiljer mellan att utföra en OVK och en ventilationsrensning.

Vid en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Ventilationsrensning är, precis som namnet anger, rensning och rengöring av ventilationssystemet i hela dess längd. I bostäder ingår då även kökets imkanal.

(mer…)

Read Full Post »

Att rensa ventilation är ofta ett bortglömt och eftersatt underhållsarbete. Nedan följer några exempel på hur det kan se ut. Det är detta vi möter i vårt dagliga arbete.

SDS

Read Full Post »

Idag hade vi ett uppstartsmöte med en storkund inom kontorsfastigheter. Detta jobb kommer att utföras under de traditionella semesterveckorna, i juni och juli.

Vår starkaste målgrupp när det gäller rensning av ventilation är traditionellt inom bostadssektorn, villor, hyresfastigheter, och bostadsrättsföreningar. Därför är det extra kul att vi nu har inlett en nära kontakt med ett storföretag inom kontorsfastigheter.

Alla på företaget är extra taggade inför denna utmaning, Som VD är jag både glad och stolt, och vet att detta bara är början på en långvarig och ömsesidigt givande samarbete.

Read Full Post »

SIMABs bokningsportal
Har jobbat, tillsammans med våra konsulter inom det datatekniska området, med utvecklingen av vår populära ombokningsportal.

Meningen är vi nu även skall kunna lägga ut aviserade brandskyddskontroller i portalen. Sedan tidigare har sotningarna legat i portalen.

Har hållt på med detta av och till under några veckors tid. Nu är allt äntligen klart.

Alla tester är gjorda och allt fungerar.

Inom närmsta tiden kommer funktionen att förverkligas för brandskyddskontrollerna. En, vad jag förstår det, efterlängtad servicehöjning.

Vad blir då nästa steg i utvecklingen? Kom gärna med kommentarer och förslag.

Portalen finns på simab.se

Read Full Post »

Det finns många nersmutsade ventilationssystem som verkligen behöver rensas. Vi har därför gjort några olika utskick de gångna veckorna.

Skall man som fastighetsägare dra in på något borde det verkligen inte vara på inomhusmiljön och luften som boende och andra skall andas in.

Det verkar som att många fastighetsägare resonerar som jag. Responsen har hittills varit god.

Read Full Post »

« Newer Posts