Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 10 juni, 2009

Sedan den 1 maj 2009 råder nya intervall för återkommande OVK-besiktningar. Besiktningar ska numera utföras enligt följande:

Besiktningsintervall 3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

 Besiktningsintervall 6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

De tidigare 2-års respektive 9-års intervallerna försvinner således. Detta är en fördel, främst i de fastigheter som tidigare kunde innehålla upp till fyra olika intervall att samordna och hålla reda på.

Läs även om skillnaden mellan OVK och rensning.

Read Full Post »