Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 3 juni, 2009

Mätning av luftflöde.

Mätning av luftflöde.

Vi får ofta frågan vad det egentligen är som skiljer mellan att utföra en OVK och en ventilationsrensning.

Vid en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Ventilationsrensning är, precis som namnet anger, rensning och rengöring av ventilationssystemet i hela dess längd. I bostäder ingår då även kökets imkanal.

(mer…)

Read Full Post »