Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 23 juni, 2009

IMG_0060

Tidigare hörde sotaren av sig regelbundet, men så är det inte längre. Varför undrar många? Sedan 2004 finns det inte längre några fastlagda frister då sotaren per automatik, likt bilbesiktning, ska sota imkanaler i kök. Numera är det fastighetsägarens eget ansvar att köksfläkt och imkanal är fria från fett och damm, och därmed inte är brandfarliga.
(mer…)

Read Full Post »