Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Tvättstugor’ Category

Frånluft i tvättstuga.

Vi har skrivit det förr men det tål att upprepas. Tvättstugors ventilation behöver verkligen rensas ofta. Frågan är om det räcker med en gång per år?

Bakom rensluckan var det helt igensatt.

Kanal i tvättstuga.

Kanal i tvättstuga.

Mer, inklusive film, om tvättstugor på hemsidan.

Read Full Post »

Ventilation i tvättstuga före rensning 3

Ventilation i tvättstuga före rensning 3

Har ni problem med fukt i tvättstugan? Att tvätten inte torkar? Att kläderna luktar muggigt? Smuts och damm i ventilationssystemet är en trolig orsak. Tvättstugors ventilation bör rensas regelbundet för förbättrad funktion, för att spara energi och för en minskad brandrisk. Rekommendationer från Räddningstjänsten och från branschen är att tvättstugor rensas minst en gång per år.

Varför så ofta, kan man fråga sig? Nedan finns bilder från rensning av ventilationen i en tvättstuga. Inget ovanligt alls, så här ser det ut före och efter.

Vet ni när ventilationen senast rensades i Er tvättstuga!?

Information, filmer foton och mycket mer på bloggen hittar ni här: Tvättstugor

Se en film från rensning av ventilation i en tvättstuga  på: Simab.se

Read Full Post »

Vi har i dagarna gått ut med information och erbjudande om att rensa tvättstugor och ett liknande gällande rökluckor. För en relativt ringa summa kan fastighetens brandskydd och ventilation förbättras avsevärt.

Ventilation i tvättstugor
Det samlas mycket ludd och damm i en tvättstuga. En del tar de boende bort själva. Dock inte det som samlas i tvättstugans ventilationssystem. Ett nerdammat ventilationssystem innebär en ökad brandrisk och att maskinerna drar mer energi. Funktionen försämras när luftväxlingen inte är god, och tvätten tar betydligt längre tid att torka.

Funktionskontroll av rökluckor
I klartext är det fastighetsägarens ansvar att eventuella rökluckorna i fastigheten fungerar.

Rökluckorna används för att vid brand snabbt kunna evakuera den livsfarliga röken från fastigheten.

Funktionskontroll av rökluckor utföres minst en gång per år.

Mer i bloggen om tvättstugor och rökluckor

Mer på simab.se om tvättstugor och rökluckor

Read Full Post »

Det är viktigt att luften är ren och frisk i de miljöer människor vistas i. Att luftväxlingen fungerar som den ska. Det är lika viktigt såväl hemma, på arbetet eller i skolan. Vi mår inte bra i dåligt ventilerade miljöer. Vi presterar sämre. Detta är något en lärare uppmärksammat och som SVT tagit upp i en artikel.

– .. vi har lokaler som inte är anpassade efter barngrupperna varken när det gäller ytor, ventilation eller ljuddämpning, konstaterar förskolläraren Jenny Enefjäll.

Det är lätt att glömma bort den nödvändiga rensningen av kanalerna. Numera kommer ju sotaren inte längre per automatik vart tredje år och fixar ventilationen. Detta har många fastighetsägare uppmärksammat och tecknat trygghetsavtal med SIMAB.

Och för er som undrar, jodå, SIMAB rensar ventilation i alla typer av byggnader. Skolor, kontor, sporthallar, affärer, verkstäder, bostäder, villor, tvättstugor. Även injustering och OVK finns i vårt utbud.

SVT

Read Full Post »

Hur mycket smuts finns det i en tvättstuga?
Hur rensas en tvättstuga?
Är det nödvändigt att rensa tvättstugor regelbundet?
Svaren finns i filmen.

Mer om tvättstugor

 

Read Full Post »

”Minst en gång om året bör en tvättstuga rensas”, är det budskap vi på SIMAB ger fastighetsägarna. Intervallet är inte gripet ur luften utan är baserat på vår mångåriga erfarenhet av tvättstugors ventilationssystem.
För ett drygt år sedan gjorde vi en film från en ventilationsrensning av en tvättstuga. Nu har vi på nytt varit i samma tvättstuga. Behovet var – som ni ser – stort! Fler bilder följer.. (mer…)

Read Full Post »


Filmen är från en ventilationsrensning i en tvättstuga.
Tvättstugan är välskött och rensas en gång per år enligt avtal. Trots det är mängden smuts och damm enorm.

Rekommendationen från oss och bland annat Räddningstjänsten är att tvättstugor bör rensas minst en gång per år. Filmen visar med all tänkvärd tydlighet varför!

Fler filmer

Read Full Post »

Older Posts »