Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Installationsbesiktningar’ Category

Sotarna är med på ett litet hörn under uppförandet av Emporia.

Då och då får vi in extra spännande uppdrag. Just ett sådant uppdrag har nu inkommit. SIMAB ska nämligen vara med på ett litet hörn under uppförandet av köpcentret Emporia, ute vid Hyllie i Malmö…. (mer…)

Read Full Post »

Braskamin med sprickbildning och missfärgat tak

Braskamin med sprickbildning och missfärgat tak

Då en fastighetsägare skall låta göra vid sin toalett med kakel, ställs ofta krav från försäkringsbolag att en certifierad våtrumshantverkare skall utföra jobbet. Det är ju bra, men själv har jag aldrig hört att en toalett har orsakat total förstörelse av en fastighet eller att någon fått sätta livet till för sin toalett. Vad det gäller installationer av eldstäder och rökkanaler i en fastighet så kräver man ingen som helst certifierad hantverkare för att utföra jobbet, vilket innebär att vem som helst kan montera in en sådan till en fastighetsägare. Därför är det extra viktigt att man anlitar seriösa montörer, och framförallt oberoende och objektiva besiktningsmän som inte har med installationen att göra utan är där för er som fastighetsägare.

Vid en nyinstallation av en eldstad och rökkanal utförs en installationsbesiktning. Efter en sådan besiktning kan det ta upp till 4 år för en myseldad eldstad innan sotaren kommer på besök, och 8 år tills en brandskyddskontroll utförs. Därför är det viktigt att brukaren av eldstaden är uppmärksam om det skulle bli några sprickbildningar i eldstaden eller missfärgningar i taket.

Som ni ser på dessa bilder har takbeklädnaden nästan förkolnat, och murspisen är på väg att lämna sina infästningar i väggen. Något är uppenbarligen något fel i anläggningen! Känner ni igen Er, kontakta då genast sotarmästaren i kommunen ni bor i.

Förkolnat tak

Sprickbildning

Read Full Post »

SSR Godkänd Besiktning

Inom kort kommer SIMAB att införa, och utföra, SSR Godkänd Besiktning. Utbildningar pågår för fullt, och redan nu är 10 av SIMABs skorstensfejarmästare, -ingenjörer och -tekniker certifierade att utföra denna typ av besiktning.

SSR Godkänd besiktning är en varumärkesskyddad kvalitetsstämpel som bara får verkställas av företag anslutna till SSR, Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Du som kund garanteras…. (mer…)

Read Full Post »

En glad SIMAB-administratör.

Administrationen har nu genomgått en utbildning i hur den nya bokningsportalen för besiktning av eldstäder, värmepannor och råd och anvisningar fungerar. Att kunna boka denna typ av tjänster dygnet runt kommer att erbjudas våra kunder inom kort.

 – Även om  kunderna kan boka själva måste så klart vi på administrationen via telefon kunna hjälpa och vägleda de kunder som saknar Internet eller har specifika krav och önskemål, säger Margareta, som ansvarar för kundservice i Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv.

Vi räknar med att 95 % … (mer…)

Read Full Post »

På SIMAB-dagen förevisades även teknisk utrustning.

På SIMAB-dagen förevisades även teknisk utrustning.

SIMAB-dagen 2009
Efter lite inledande tekniskt strul med dator/projektor, som dock avklarades med marginal innan åhörarna anlände för frukost, var SIMABs olika Skorstensfejaremästare redo.

Klockan 09.20 öppnade Skorstensfejaremästaren i Malmö, Christer Bjelk, mötet genom att berätta om dagens program och om SIMAB i stort. 

– SIMAB är uppdelade i olika bolag för att helt separera de lagstadgade arbetena med övriga tjänster. Sotning och brandskyddskontroller skall till exempel inte subventionera imkanalsrensning eller tvärt om, deklarerade Christer

 En av gästföreläsarna, Ulf Lindén från SSR, var försenad på grund av stormen.
– Flygen från Stockholm var inställda under kvällen men han är på väg nu, sade Christer Bjelk.

8000 avvikelser…. (mer…)

Read Full Post »

Bristfällig skorsten

Fem år av brandskyddskontroller har medfört en årlig succesiv minskning av antalet eldstadsrelaterade bränder. Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004/05 och har betytt mycket i det förebyggande brandskyddsarbetet i Skåne.

– Nu tar sotarna nästa steg i det förebyggande arbetet och inför en SSR godkänd besiktning, säger skorstensfejarmästaren i Ängelholm, Hans-Eric Lundquist. Hans har även i uppdrag att utbilda Sveriges skorstensfejartekniker, -mästare och -ingenjörer i hur en SSR godkänd besiktning ska utföras.

Under torsdagen kommer SIMAB sotarna hålla en stor informationsträff för Räddningsnämnder, Byggnadsnämnder, Tekniska kontor, Stadsbyggnadskontor och Räddningstjänster.

Informationsdagen behandlar:…. (mer…)

Read Full Post »

Skärmdump portal dator

Snart i en dator nära dig!

Våra kunder har sedan länge kunnat boka om sina sotnings- och brandskyddskontrollstider  via vår ombokningsportal. Inom kort kommer även tidsbokningar av besiktningar av eldstäder och rökkanaler att kunna göras via nätet.

Vi vet att denna tjänst är efterfrågad, och därför känns det verkligen kul att vi nu kan möta även detta kundönskemål. Jag hoppas, och tror, att den nya tjänsten kommer att användas flitigt.

Har Ni andra önskemål önskar vi få del av dem. Skicka gärna mail till oss på info@simab.se så att vi får ta del av dessa synpunkter, se fler bilder längre ner.

Till en början …. (mer…)

Read Full Post »

Sotaren kan du lita på.

Sotaren kan du lita på.

Många är under hösten i full gång med att installera eldstäder. Det är självklart julbrasan som lockar.  

Tänk bara på att eldstaden ska besiktigas innan den tas i bruk. En del skorstensfirmor erbjuder sina kunder att även besiktiga installationen. Detta är dock något som vi avråder ifrån. (mer…)

Read Full Post »

Fråga sotaren?

Fråga sotaren!

Nu utökar vi tillgängligheten för servicen ”Råd och Anvisningar”.  R&A gäller för boende i kommuner där vi ansvarar för sotning och brandskyddskontroller och gäller anmärkningar, besiktningar och liknande.

Ring 040-59 02 80 under våra ordinarie öppettider och begär Råd och Anvisningar.

Är ingen besiktningsman tillgänglig går det bra att lämna telenummer så ringer vi upp snarast möjligt. Det går även bra att maila in dina frågor direkt till mig på: patrick.nilsson@simab.se

Våra kommuner är: Malmö, Burlöv, Vellinge, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Ängelholm, och Höganäs.

Välkommen med din fråga!

Read Full Post »

Emmy

Skorstensfejartekniker Emmy.

Emmy Skorstensfejartekniker. Det är ovanligt med kvinnliga sotare, och kvinnliga skorstensfejartekniker är verkligen unika. Därför är vi på SIMAB  både glada och stolta att vi har Emmy hos oss, som nu är nyutexaminerad skorstensfejartekniker.

Emmy kommer i huvudsak att arbeta i Ängelholm, där våra kunder nu kan glädjas över att möta Emmy både vid brandskyddskontroller och installationsbesiktningar av eldstäder.

Starkt jobbat Emmy, du är bara i början av din karriär, och jag är säker på att den kommer att leda betydligt längre än såhär!

Read Full Post »

« Newer Posts