Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 3 augusti, 2009

Bilden är från uppförandet av Turning Torso 2004.

Bilden är från uppförandet av Turning Torso 2004.

I ett tidigare inlägg redogjordes för de nya intervallerna för OVK.

Här följer en förklaring till vad som menas med de olika förkortningarna:

  • FTX: fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och där det finns värmeåtervinning
  • FT: fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda
  • FX: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt och där det finns värmeåtervinning
  • F: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
  • S: självdragsventilation

Andra begrepp som används är… (mer…)

Read Full Post »