Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Frister’ Category

Här kommer två nytagna bilder från en rensning av en villa.
Som synes var det en välbehövlig rengörning av ventilationssystemet. Huset hade frånluftsfläkt (kryddhyllefläkt). Ett bra system, men det bör rensas åtminstone vart tredje år för att fungera bra.

 

Read Full Post »

Braskamin med sprickbildning och missfärgat tak

Braskamin med sprickbildning och missfärgat tak

Då en fastighetsägare skall låta göra vid sin toalett med kakel, ställs ofta krav från försäkringsbolag att en certifierad våtrumshantverkare skall utföra jobbet. Det är ju bra, men själv har jag aldrig hört att en toalett har orsakat total förstörelse av en fastighet eller att någon fått sätta livet till för sin toalett. Vad det gäller installationer av eldstäder och rökkanaler i en fastighet så kräver man ingen som helst certifierad hantverkare för att utföra jobbet, vilket innebär att vem som helst kan montera in en sådan till en fastighetsägare. Därför är det extra viktigt att man anlitar seriösa montörer, och framförallt oberoende och objektiva besiktningsmän som inte har med installationen att göra utan är där för er som fastighetsägare.

Vid en nyinstallation av en eldstad och rökkanal utförs en installationsbesiktning. Efter en sådan besiktning kan det ta upp till 4 år för en myseldad eldstad innan sotaren kommer på besök, och 8 år tills en brandskyddskontroll utförs. Därför är det viktigt att brukaren av eldstaden är uppmärksam om det skulle bli några sprickbildningar i eldstaden eller missfärgningar i taket.

Som ni ser på dessa bilder har takbeklädnaden nästan förkolnat, och murspisen är på väg att lämna sina infästningar i väggen. Något är uppenbarligen något fel i anläggningen! Känner ni igen Er, kontakta då genast sotarmästaren i kommunen ni bor i.

Förkolnat tak

Sprickbildning

Read Full Post »

Sotare på skorsten

Sotare på skorsten

I samband med byte av bränsleslag, alternativt mer eller mindre frekvent eldning i befintlig eldstad, kan det bli aktuellt med förändring av sotnings- respektive brandskyddskontrollsintervaller, frister. Om ändringar behövs, meddela… (mer…)

Read Full Post »

Eldstad

Vi får många frågor om hur ofta en eldstad ska sotas respektive brandskyddskontrolleras. Kunder undrar också över begreppet trivseleldning, och vad som skiljer trivseleldning från uppvärmning.  Nedan följer ett försök till förtydligande.

Sotningsfrist för lokal eldstad… (mer…)

Read Full Post »

Utdrag ur MSB-tidningen Tjugofyra7.

Hittade en mycket intressant artikel i senaste numret av tidningen ”Tjugofyra7”.  Reportaget bygger på en fördjupad olycksundersökning av branden i ett stort flerfamiljshus i Umeå, julafton, för ett år sedan. Byggnaden blev totalskadad. Branden startade i en kastrull med olja som tog eld.

Tidningen skriver: 

”Vid branden på spisen i lägenheten på översta våningen hade brand i fett och avlagringar uppenbarligen spridit sig till en samlingslåda på vinden där ventilationskanaler från flera spisfläktar gick samman.”

Branden i kastrullen hade alltså spridit sig via ett nerfettat ventilationssystem.

Något att (mer…)

Read Full Post »

På SIMAB-dagen förevisades även teknisk utrustning.

På SIMAB-dagen förevisades även teknisk utrustning.

SIMAB-dagen 2009
Efter lite inledande tekniskt strul med dator/projektor, som dock avklarades med marginal innan åhörarna anlände för frukost, var SIMABs olika Skorstensfejaremästare redo.

Klockan 09.20 öppnade Skorstensfejaremästaren i Malmö, Christer Bjelk, mötet genom att berätta om dagens program och om SIMAB i stort. 

– SIMAB är uppdelade i olika bolag för att helt separera de lagstadgade arbetena med övriga tjänster. Sotning och brandskyddskontroller skall till exempel inte subventionera imkanalsrensning eller tvärt om, deklarerade Christer

 En av gästföreläsarna, Ulf Lindén från SSR, var försenad på grund av stormen.
– Flygen från Stockholm var inställda under kvällen men han är på väg nu, sade Christer Bjelk.

8000 avvikelser…. (mer…)

Read Full Post »

Spisfläktskanal.

Spisfläktskanal. Kolla in slangen.

Några bilder från en totalrensning av en villa med takfläkts-ventilation i Vellinge idag. Ventilationen i dessa hus behöver rensas minst vart tredje år. Hur en slang från en fläkt kan se ut ser ni nedan…. (mer…)

Read Full Post »

Rensning av tvättstuga.

Rensning av tvättstuga.

OVK och rensning av ventilation är vår storsäljare och det är inte konstigt. Nyttan är stor och  de boende märker verkligen skillnaden mellan före och efter. Hade de dessutom sett mängden ”skit” vi drar ut från ventilationssystemen hade det sannerligen höjts på en hel del ögonbryn.

Detta är bara en bråkdel av allt ludd och damm som fanns i ventilationskanalen.

Detta är bara en bråkdel av allt ludd och damm som fanns i ventilationskanalen.

Om det är mycket smuts i lägenhetskanalerna så är det än värre… (mer…)

Read Full Post »

Bilden är från uppförandet av Turning Torso 2004.

Bilden är från uppförandet av Turning Torso 2004.

I ett tidigare inlägg redogjordes för de nya intervallerna för OVK.

Här följer en förklaring till vad som menas med de olika förkortningarna:

  • FTX: fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och där det finns värmeåtervinning
  • FT: fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda
  • FX: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt och där det finns värmeåtervinning
  • F: fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt
  • S: självdragsventilation

Andra begrepp som används är… (mer…)

Read Full Post »

IMG_0060

Tidigare hörde sotaren av sig regelbundet, men så är det inte längre. Varför undrar många? Sedan 2004 finns det inte längre några fastlagda frister då sotaren per automatik, likt bilbesiktning, ska sota imkanaler i kök. Numera är det fastighetsägarens eget ansvar att köksfläkt och imkanal är fria från fett och damm, och därmed inte är brandfarliga.
(mer…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »