Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Energideklaration’ Category

Bokningsportal_Ventilation

Efter önskemål från Er – våra kunder – lanserar vi nu tre nya tjänster att boka direkt på vår hemsida.
Som ett tjänsteföretag lyssnar vi alltid intresserat på våra kunders återkopplingar. Och i mesta möjliga mån, när det går (och det gör det oftast) ser vi till att det blir utfört.

Vi har sedan några år, som första sotnings- och ventilationsföretag, en portal där det direkt går att boka besiktningstjänster. Detta är en populär funktion. Att dygnet runt kunna välja och vraka bland lediga tider (och se priserna) är något som ligger i tiden för ett modernt företag som SIMAB.

Därför lanserar vi nu ytterligare tre tjänster:

Välkomna att boka :-)

 

 

 

Read Full Post »

Ackrediteringsmärke 8048 SIMABI veckan som gått förnyade SIMAB Energi sin ackreditering gällande energideklerationer hos Swedac. SIMAB Energi klarade revisonen utan anmärkningar.

– Jättekul och glädjande. Det är en omfattande revision och att vi klarade den på nytt är ett fint kvitto på att vi arbetar rätt, säger Jessica  Bjelk på SIMAB Energi.

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. SIMAB är sedan ett tag sedan certifierade av Swedac gällande energideklarationer.

Swedac  SIMAB Energi

Read Full Post »

Den 8 juli ändrades lagen om vad som gäller vid försäljning av bostäder.

SIMAB Energideklarerar

SIMAB energideklarerar

Numera ska bland annat en energideklaration vara gjord innan själva försäljningen. Den tänkta köparen ska kunna se bostadens energiförbrukning innan eventuellt köp.

Energideklarationer vid försäljning av småhus har funnits sedan 1 januari 2009. I energideklarationen ska husets energianvändning och förslag på åtgärder för att sänka energianvändningen redovisas.

Ändringen gäller från den 8 juli 2012 och omfattar bland annat:

  • Energideklarationen ska genomföras före försäljning, så att den ska kunna visas för spekulant och överlämnas till köpare vid försäljning.
  • Säljare av både villor och bostadsrätter ska se till att energideklarationen visas för spekulanter innan försäljning. För bostadsrätter gäller att det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att en energideklaration har utförts.
  • Säljaren ska se till att uppgift om energiprestanda anges vid annonsering.
  • Byggnader kommer att klassas efter sin energianvändning i en skala från A till G.
  • Boverket kommer att hålla energideklarationens sammanfattning fritt sökbar för alla på Boverkets webbplats
  • Besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras.
  • Boverket blir tillsynsmyndighet istället för kommunerna.
  • Den som har en giltig energideklaration som har upprättats före den 8 juli 2012 kan använda denna för att uppfylla de nya kraven.

Ändringarna i regelverket har sin grund dels i ändringar i EU direktivet om byggnaders energiprestanda och dels ett behov av att förbättra energideklarationernas kvalitet och genomslagskraft. Genom förändringarna ska energideklarationernas nytta för bland annat köpare av småhus förbättras. En tydligare energiklassning och krav på uppvisande och överlämnande ska göra det lättare för en spekulant att uppmärksamma byggnaders energiegenskaper och väga in dessa i sitt val av objekt och det pris hon eller han är beredda att betala för det.

Mer information
SIMAB Energi    Boverket    Regeringen

Read Full Post »

Nära hälften av landets byggnader saknar en energideklaration trots att det varit lag på detta i flera års tid, rapporterar Sveriges Radio i dag.

SIMAB Energideklarerar.

SIMAB Energideklarerar.

Enligt Boverket finns det uppskattningsvis 350 000 byggnader som skulle ha deklarerats redan vid årsskiftet mellan 2008 och 2009. Hittills har bara 207 000 sådana deklarationer synts till. Det motsvarar ett bortfall på 40 procent.

Trots det står många byggnader i landet, nära hälften av alla flerfamiljshus och lokaler, fortfarande obesiktigade och riskerar att slösa bort energi.

Nu vill Regeringen skärpa reglerna kring energideklarationer på olika sätt. Lagen ska ändras, och ett av förslagen är också att staten tar över tillsynsansvaret från kommunerna.

Energiexpert Thomas Johansson på Boverket välkomnar att lagen skärps på flera sätt. Han tror att förändringarna underlättar för konsumenter som vill kontrollera sin energikonsumtion, men sämre för fastighetsägare som vill smita undan.

– Ja, de kommer ju märka en skillnad, och de kommer bli tillfrågade nu om varför de inte har gjort deklarationerna, säger han.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

SIMAB är sedan tidigare ackrediterade av SWEDAC att utföra energideklarationer.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel: 040-59 02 82, e-post energi@simab.se eller läs mer om energideklarationer på SIMAB:s hemsida.

Sveriges Radio

Read Full Post »

SIMABs stripade bilar

SIMABs stripade bilar

Vi är glada, vi är seriösa och vi är inte blyga!

Vi är Sotarna SIMAB!  

Vi syns, vi vill synas, och nu kan ni se oss på våra bilar överallt i hela Skåne.

Vi ser till att ni får ren luft hemma, på arbete och i skolan.

Vi ger er säker eldning genom besiktning, sotning och brandskyddskontroll.

Vi är även de som energideklarerar ert hem.

Vi är SIMAB, vi är Sotarna i Skåne.

SIMAB, Säker eldning

SIMAB, Säker eldning

SIMAB, Sotarna i Skåne

SIMAB, Sotarna i Skåne

Read Full Post »

Energibesiktning pågår

Energibesiktning pågår

Nu startar SIMAB upp en ny verksamhet, SIMAB Energi, som nu har genomfört utbildning och personcertifiering av personal. Och som grädde på moset  är också arbetet med ackrediteringen klar, och SWEDAC har utfärdat bevis om att SIMAB Energi nu är godkända att utföra energideklarationer. Frågan är, har du fått din energideklaration utförd ännu?

Att de flesta byggnader ska få utfört en energideklaration är ett krav i vissa sammanhang och bygger på ett EU direktiv, men förutom det så är det ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i byggnaden.

Resultatet av en deklaration visar hur mycket energi som går åt, och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.

Oftast leder resultatet också till att få en bättre uppfattning om inneklimat och komfort i byggnaden.  Och visst är det inte fel att ha ett bättre välmående både i vistelsezonen och i plånboken?

Läs mer om Energideklaration och Energibesiktning på simab.se

Read Full Post »