Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Arbetsmiljö’ Category

Före rensning av ventilation

Ventilation

I Stockholm inspekterades 136 skolor förra året, enligt en artikel i Dagens Nyheter. 47 av dem fick anmärkningar på ventilationen. Dåligt underhållen ventilation påverkar skolresultaten. Barnen mår inte bra, konstaterar Per Olsson i utbildningsnämnden

– Barnen kan sitta där med huvudvärk och ha svårt att koncentrera sig, och till slut påverkar det naturligtvis skolresultaten, säger han.

Frisk luft behövs i alla miljöer. Det gäller såväl bostäder, arbetsplatser som skolor. Ganska enkelt, egentligen.

Dagens Nyheter

Read Full Post »

Vi har nyligen avslutat en totalrensning av all till- och frånluftsventilation, horisontella och vertikala kanaler, don och aggregat i en större kontorsfastighet. Som så många andra kontorsfastigheter var även detta ventilationssystem kraftigt nedsmutsat.

För fastighetsägare är det allmänt bekant att damm, fett och smuts i kanaler och aggregat leder till att fläktarna går på högtryck, med ökat slitage och energiförbrukning som följd. Att det dessutom är en konkurrensfördel med ett rent ventilationssystem är säkert inte lika uppenbart.

Frisk luft och ett bra inomhusklimat är en arbetsmiljöfråga. Personal i rena miljöer är piggare och mer effektiva. Dessutom är frånvaron mindre. I den fastighet där vi nyligen avslutat vårt arbete har hyresgästerna verkligen upplevt en stor förbättring av inomhusmiljön. Ett större fokus läggs nu på själva arbetet, istället för att må dåligt.

Som fastighetsägare skulle jag ha använt mig ren ventilationssystem som argument vid uthyrning av lokaler. I en hårdnande konkurrenssituation med prispress som följd får andra faktorer, som arbetsmiljö, en allt mer avgörande betydelse.

Mer om rensning av ventilation finns att läsa på simab.se

Read Full Post »

Intervjuer på SIMAB

Intervjuer i Sotarhuset

I dagarna har tre studenter från PA-programmet, Personal- och Arbetslivsprogrammet, på Högskolan Kristianstad besökt SIMAB och Sotarhuset för ett antal intervjuer. Intervjuernas syfte är att ge underlag till en uppsats om förändringsprocesser, med perspektiv på vad de nya förutsättningarna innebär för personal och företag. Och SIMAB är ett företag som genomgått en avsevärd förändring de senaste åren. En mängd aspekter kan komma att belysas. Hur ser egentligen personalen på övergången från ett kommunalt till privatägt bolag? Vad har den nyligen genomförda flytten till det nybyggda Sotarhuset inneburit för trivsel och motivation? Dessa, och många andra frågor kommer säkerligen att analyseras i rapporten.

Att även studenter intresserar sig för vårt företag är verkligen roligt. Och vi ser fram emot att ta del av uppsatsen och dess innehåll. Att vi i denna kommer få tips och råd om hur vi ytterligare kan förändra och förbättra, det är jag helt säker på!

Read Full Post »

Vad, och hur mycket av det, andas en sotare in unders sin arbetsdag? …. (mer…)

Read Full Post »

« Newer Posts