Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Lägenhetsaggregat’ Category

FLICKAMer luft gör oss 8 % mer produktiva 

Forskare i USA har undersökt hur ökad ventilation påverkar energianvändning och produktivitet på arbetsplatser i sju städer. Slutsatsen är att om man fördubblar uteluftflödet från 9,5 l/s·person till 19 l/s·person så stiger produktiviteten med 8 %. Detta motsvarar en ökad förtjänst på över 50 000 kr/år och anställd.

Vår erfarenhet visar att många fastigheter, både villor, flerfamiljshus, skolor och kontor har lägre luftflöde än projekterat. Bara där tappas produktivitet och livsglädje. Trötta elever lär sig inte mycket och ett välventilerat hus och de människor som vistas där mår bättre.

Källa: Svensk Ventilation Kanalen 4

 

Read Full Post »

Ventilation behöver rensas regelbundet.

Svensk Ventilation skriver i sitt nyhetsbrev om sambandet mellan bra luftväxling och spridning av tex. förkylningsvirus.

En ny undersökning på studenter pekar på sambandet mellan luftväxling och antalet förkylningar. Forskare har undersökt sambandet mellan luftväxlingar per person och antalet förkylningar som studenter drabbats av under ett år.  Med delvist svenskt deltagande har man undersökt kinesiska stundeters boende. Ju fler som delar rum, desto lägre blir luftväxlingen per person.

Med en luftväxling på 5 l/s per student så fick 5 % av studenterna drygt 6 förkylningar det senaste året. Men om luftväxlingen var endast 1 l/s per student ökade antalet förkylningar med 35 %.

I studien gjordes också teoretiska beräkningar som utgår från smittsamheten hos vanliga förkylningsvirus, antal insjuknande, luftväxlingen och uppmätta koldioxidhalter. Beräkningarna stämde väl överens med verkligheten.

Sotarna rensar och injusterar din ventilation.

Källa: Svensk Ventilation PDF

Read Full Post »

20110615-061330.jpg

Ren luft!
SIMAB använder uttrycket i olika sammanhang, bland annat på våra bilar. Men vad menas med ”ren luft” egentligen?

På SVT:s vädersidor står det följande:

”Vad är egentligen frisk luft? Känner du dig trött på jobbet eller hemma? Får du lätt huvudvärk? Då kan det bero på att luften du andas inte är frisk, d.v.s. halten koldioxid är för hög och du andas in syrefattig luft.”

Läs mer på SVT!

Read Full Post »

 

Frågan är om en ventilationsrensning gör någon skillnad, och om inomhusklimatet påverkas? Ja, så är det! Och skillnaden kan ni se på bilderna. Bloggen visade tidigare hur det såg ut i en förening innan ventilationen rensades, Ventilationsrensning-i-radhus-med-lagenhetsaggregat, och nu kan ni se resultatet efter rensning.

Vi fick en beställning på direkten, och vi kommer att rensa här igen om tre år. Föreningen har slutit avtal. Vi gör nytta. Så är det.

Men frågan är, hur ser det ut hos er?

Skånska Dagbladet

Read Full Post »

Återvinningsaggregat i radhus

Återvinningsaggregat i radhus, smutsen kommer från husets frånluftskanaler

Smuts från cirka 2 m frånluftskanal

Smuts från cirka 2 m frånluftskanal

Vi får ofta frågan – hur ofta behöver ventilationen egentligen rensas? Enligt våra rekommendationer bör mekanisk ventilation rensas vart tredje år. Vi dokumenterade hur don och ventilationssystem såg ut åt en kund, som själv var osäker på om behov av rensning verkligen förelåg. Det var mer än tre år sedan ventilationen senast blev rensad i denna förening.

Ovan kan ni se resultatet. Behöver jag tillägga att vi direkt fick en beställning på rensning?

Fler bilder följer: (mer…)

Read Full Post »