Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2015

Eldstaden i din sommarstuga eller fritidshus kan vara i obrukbart skick!

Tycker du att det går alldeles för mycket ved åt för att få varmt i stugan är det dags att kontrollera varför?

Vid mina brandskyddskontroller har jag funnnit en hel del kaminer som saknar spjällblad, samt nödvändiga rökvändarplåtar i eldstadens övre delar. De är i regel helt sönderbrända och det visar att för höga rökgastemperaturer har förekommit.

Det är inte lönt att elda i en kamin som saknar de vitala delarna som utgör ett gott värmeutbyte.

Inte sällan är kaminerna små och anslutna till rökkanaler med alldeles för stor öppningsarea.
Många gånger kan det vara bättre att ansluta en modernare typ av kamin och anpassa rökkanalen för denna för att på så sätt skapa ett gott brandskydd.

Glad sommar!

Read Full Post »