Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2012

Nu börjar det lika något. Sotarnas mässbyggare är i princip klara med sotarmontern. Grunden är, som man säger, lagd. Nu återstår bara att och plugga in usb-minnet i TV-apparaten, ställa ut våra erbjudande och andra aktiviteter.

Hem och Villa pågår mellan den 1-4 mars i Hyllie i Malmö. Sotarna finns i monter A 07:16 precis intill Räddningstjänsten syd.

Läs mer på Hem & Villa

Read Full Post »

Hej, den 1-4 mars hittar du sotarna på Hem & Villa i Hyllie i Malmö. Vi håller för fullt på med att förbereda erbjudande och annat.
Besök oss, vi finns i monter A 07:16 precis intill Räddningstjänsten syd.

Läs mer på Hem & Villa

Read Full Post »

Ventilation behöver rensas regelbundet.

Svensk Ventilation skriver i sitt nyhetsbrev om sambandet mellan bra luftväxling och spridning av tex. förkylningsvirus.

En ny undersökning på studenter pekar på sambandet mellan luftväxling och antalet förkylningar. Forskare har undersökt sambandet mellan luftväxlingar per person och antalet förkylningar som studenter drabbats av under ett år.  Med delvist svenskt deltagande har man undersökt kinesiska stundeters boende. Ju fler som delar rum, desto lägre blir luftväxlingen per person.

Med en luftväxling på 5 l/s per student så fick 5 % av studenterna drygt 6 förkylningar det senaste året. Men om luftväxlingen var endast 1 l/s per student ökade antalet förkylningar med 35 %.

I studien gjordes också teoretiska beräkningar som utgår från smittsamheten hos vanliga förkylningsvirus, antal insjuknande, luftväxlingen och uppmätta koldioxidhalter. Beräkningarna stämde väl överens med verkligheten.

Sotarna rensar och injusterar din ventilation.

Källa: Svensk Ventilation PDF

Read Full Post »

Utsikten är vacker från stadens tak. Förvisso är det kallt men det är vi sotare vana vid.

Read Full Post »