Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 8 mars, 2011

Socialstyrelsen rekommenderar kanske inte rensning åtta till tio gånger per år. Men de har väldigt intressanta fakta i sin ”Miljöhälsorapport”. Denna understryker vikten av en väl fungerande ventilation i våra bostäder. Och vikten av att underhålla och förstå ventilationen i sin bostad. Allt ur ett hälsoperspektiv.

”Energibesparing genom minskad ventilation eller felaktig tätning kan också ge fuktskador, framför allt i väggar och vindsutrymmen.”

”Ventilationssystemets uppgift är framför allt att transportera bort förorenad eller fuktig luft från inomhusmiljön och att förse den med frisk luft utifrån.”

”En bra inomhusmiljö beror på flera faktorer. En välisolerad, lufttät hus- konstruktion måste till exempel ha ett väl fungerande ventilationssystem för att undvika fuktskador.”

”Bostäder är planerade för ett visst antal boende. Även ventilationen utformas för ett visst antal personer. Om fler än två personer bor i varje rum, utom i kök och vardagsrum, anses de vara trångbodda. De som är trångbodda kan få ökade problem med till exempel fuktbelastning, framför allt genom att det bildas mycket fukt i kök och våt- utrymmen. Om ventilationen inte är anpassad påverkas hela bostaden. Detta ökar risken för kvalster och mögelskador i byggnaden.”

Socialstyrelsens Miljöhälsorapport kapitel 9 Inomhusmiljö

Samtliga kapitel

Read Full Post »